Czesne 0 zł  Szkoła oferuje bezpłatną edukację w ramach:

-realizacji podstawy programowej i innych zajęć obowiązkowych w godzinach od 8-15

-5 godzin języka angielskiiego 

-2 godziny wychowania fizycznego z instruktorem-sala MOSiR Żywiec

-1 godzina basen-MOSiR Żywiec

-drugi język od 1 klasy

-balet-raz w tygodniu z instruktorem

-taniec-raz w tygodniu z instruktorem

-karate-raz w tygodniu z instruktorem

-zespół góralski-raz w tygodniu z instruktorem

-zajęcia muzyczne i plastyczne

-kółko teatralne i dwa występy na profesjonalnej scenie

-świetlicę w godzinach od 7-8 i od 15-17