I etap edukacyjny-zestawienie podręczników:

Nowi Tropiciele-WSiP-edukacja wczesnoszkolna

Explore Treetops-Oxford-język angielski