Oferujemy naszym uczniom ciekawe zajęcia świetlicowe i zapewniamy bezpieczeństwo w godzinach od 7-8 i od 15-17. W ramach zajęć świetlicowych organizujemy szereg zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. Prowadzimy także zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami i zajęcia rozwijające dla uczniów wybitnie uzdolnionych.  W naszej szkole nie ma zadań domowych w ciągu tygodnia. Rozszerzona podstawa programowa i kameralne grupy pozwalają na realizację programu w 100 % przez nauczyciela. Zadania domowe są zadawane na weekend i służą nam do angażowania uczniów w samodzielne poszukiwania wiedzy, źródeł informacji, a także do utrwalenia wiadomości.