1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci funkcjonuje od 2017 roku i jest placówką posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

2. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych miasta Żywiec.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Kuratorium Oświaty w Katowicach.

4. Szkoła posiada pozytywną opinię straży pożarnej i powiatowej stacji sanitarnej w Żywcu.

6. Szkołę charakteryzuje profil sportowo-artystyczny.

7. Dyrektorem do spraw pedagogicznych i pełniącym nadzór nad organizacją szkoły jest Edyta Suchoń.

8. Szkoła zapewnia bezpłatną edukację i opiekę od godziny 7-17.

9. Klasy w szkole Da Vinci liczą 16 uczniów.

10. Zgłoszenia dziecka do szkoły można dokonać osobiście lub drogą mailową, w tym celu należy wypełnić kartę zgłoszenia.

11. Szkoła organizuje uczniom dodatkowe atrakcje: warsztaty, wycieczki, półkolonie, zieloną szkołę.

 

5 zasad szkoły Da Vinci, które sprawią,że bycie najlepszym nie będzie najważniejsze:)


1. Najważniejsze jest, aby rozwinąć w Tobie ciekawość świata i sprawić żebyś mógł znaleźć

swoją pasję i ją rozwijać.


2. To kim jesteś jest równie ważne, jak umiejętność czytania i pisania. Dlatego nie oceniaj

innych przez pryzmat ocen, tylko na podstawie tego, jakimi są ludźmi.


3. Nie ucz się "na pamięć". Spróbuj sam szukać źródeł informacji. Eksperymentuj i analizuj. 

    Na pewno więcej zapamiętasz.


4. Czerp radość z uczenia się. Możesz przez to odkryć w sobie nowy talent i wykształcić

    w sobie zamiłowanie do różnych rzeczy. Od sportu do rękodzieła.


5. Pamiętaj, że dla nas każdy jest zdolny i każdy ma równe szanse.